top of page

בדיקת קרינה

Working

בדיקות קרינה הינן שיטה מסחרית לביצוע כימות של גלי הקרינה הסובבים אותנו ביום יום

הצורה הטובה ביותר כיום לבצע בדיקות קרינה הינה באופן פרטי וזאת על מנת לשמור

שבדיקות הקרינה תתבצע ללא משוא פנים כלפי האזור/המבנה/המוצר\הנבדק וכלפי הבודק

א.וו. הנדסת חשמל מעסיקה מהנדסים המתמחים במדידות קרינה ותאימות אלקטרומגנטית,

מוסמכי המשרד להגנת הסביבה החברה מתחייבת כי מדידות הקרינה המבוצעות על-ידה הינם

אובייקטיבים ללא קשר לחברות הסלולריות או חברת חשמל.

 

 

מידע חשוב על קרינה ובדיקות קרינה:

 

מהי קרינה בלתי מייננת?


סוג של קרינה שאינו גורם ליוניזציה של תאי הגוף. בתחום הקרינה הבלתי מייננת נכללים עשרות אלפי מוקדי שידור של מערך הטלפוניה הסלולרית, בזק, מערך כבלי החשמל, תחנות השנאה, תנורי מיקרוגל ועוד נכללים בתחום. 

 

כיצד מבוצעות בדיקות קרינה?

בדיקות קרינה בדרך כלל באות ליישם עיקרון פשוט שאומר- אם ישנו גל אלקטרומגנטי – יש קרינה, בדיקות קרינה רק

באות לתת את האישור אם הפרט הנבדק הוא מסוכן או לא מסוכן לאדם. במידה ובבדיקות הקרינה נמצאה קרינה

אלקטרומגנטית אשר מסוכנת לאדם ישנן חברות מסחריות אשר מציעות פתרונות כיצד למנוע ולאבטח את האדם מקרינה זו.

 

הסברים לבדיקת מדידת קרינה ELF:

ערך הסף האפקטיבי של 1000 מיליגאוס מיועד למנוע אפקטים בריאותיים מיידים מחשיפות אקוטיות קצרות טווח בלבד.


במקום בו החשיפה לשדה מגנטי הממוצע על פני 24 שעות אינה עולה מעל 2 מיליגאוס, אין צורך בפעולות נוספות להורדתו (IARC)

הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן קבע כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי הינם "גורם אפשרי לסרטן"

קביעה זו מבוססת על מחקרים המראים (Possible Carcinogenic) שבין הילדים החשופים לאורך זמן לשדה מגנטי שמעל 3-4 מיליגאוס יש פי שתיים יותר מקרי לוקמיית ילדים מאשר בקרב הילדים החשופים לשדה מגנטי בעוצמה נמוכה יותר.

ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר לאחר ביצוע אלפי מדידות קרינה ברחבי הארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת לשדה מגנטי בתדר רשת החשמל בתוך מרבית בתי המגורים בארץ ובעולם בהם אין השפעות מגורמים חיצוניים כגון קווים ומתקני רשת חשמל (רקע אורבאנית), היא בין 0.4 ל- 2.0 מיליגאוס.


המשרד להגנת הסביבה ממליץ שקווים ויתר מתקני החשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם נחשף הציבור בישראל.

 באפשרותך למצוא הסברים בנושא באתר האינטרנט של המשרד לאיכות הסביבה  www.sviva.gov.il

   

שירותים בקרינה ELF הניתנים ע"י א.וו. הנדסת חשמל:

טיפול בקבלת היתר הקמה (ביצוע סקר תיאורטי)

 קליטת תוכניות הנדסיות של המבנה ושל מערכות החשמל (העתידיות) ולימודן

 

ביקור במקום ע"י מודד מוסמך המשרד להגנת הסביבה לשם קביעת רמת קרינת רקע + צילום סביבת האתר וחדרי החשמל.

בניית מודל, של מתקן החשמל וסביבתו, המייצג את המצב העתידי בשטח והזנתו לתוכנות האנליזה EFC-400 V2008 – התוכנה המובילה בעולם בתחום זה.

 

ביצוע חישובים לפי זרמים "אופייניים" ומרביים.

 ניתוח תוצאה האנליזה, הפקת מפות/תרשימי קווים שווי ערך של רמות שדה מגנטי חזויות והכנת דו"ח, הכולל חיזוי עוצמות הקרינה בסביבת מתקן החשמל (ירידה עד לרמת 2mG), בדגש על אזורים מאוישים ברציפות, מסקנות והמלצות להפחתת רמות השדה המגנטי בסביבת מתקני החשמל (במידת הצורך). כל זאת, בהתאם לדרישות ולמתכונת המשרד להגנת הסביבה.

הכנת כל המסמכים הדרושים לצורך הגשת בקשה למשרד להגנת הסביבה, להקמת/שינוי מתקן החשמל. הגשת הדו"ח והמסמכים וקבלת היתר הקמה מהמשרד להגנת הסביבה.

 

טיפול בקבלת היתר הפעלה (ביצוע בדיקה מעשית):

 בדיקה מעשית תבוצע לאחר הפעלת המתקן כאשר המדובר במתקן חדש ולאחר קבלת היתר הקמה מהמשרד להגנת הסביבה.

 לאחר הקמת והפעלת מערכת החשמל, תבוצע בדיקת מעשית של סביבת מערכות החשמל על-ידי מודד מוסמך המשרד להגנת הסביבה (כולל עד 25 נק' מדידה וכלפי המקור). תיאור וסיכום בדיקה זו יימסרו בדו"ח במתכונת בדיקת הפעלה של המשרד להגנת הסביבה.

הכנת כל המסמכים הדרושים לצורך הגשת בקשה למשרד להגנת הסביבה, להפעלת מתקן החשמל. הגשת הדו"ח והמסמכים וקבלת היתר הפעלה מהמשרד להגנת הסביבה.

 במידת הצורך – הכנת מפרט להפחתת הקרינה.

 

מכשירי הבדיקה המשמשים את א.וו. הנדסת חשמל חדישים ואמינים המאפשרים דיוק מדידה, תחום תדרים רחב, 

וקבלת תוצאות אמינות ומאושרים ע"י הממונה על הקרינה הסביבתית של המשרד להגנת הסביבה.

bottom of page