top of page

בדיקת חשמל

מטרת בדיקת החשמל

 

בדיקת חשמל לאיכות החשמל במתקני חשמל שונים ,מתבצעת על ידי חשמלאי בודק מוסמך,

באה כדי לוודא את בטיחות החשמל עבור המשתמש ואת התאמת תשתיות החשמל לחוק החשמל.

בדיקת חשמל יעילה לקבלני חשמל,מנהלי אחזקה,סטודנטים במגמות החשמל, לקוחות פרטיים המבצעים


שינויים בתשתיות החשמל,מוסדות חינוך,קבלנים,ועדי בתים וכל מי שמעוניין לחיות במתקן חשמלי בטוח.

בדיקת חשמל נעשית בדרך כלל לאור דרישה של ארגונים כמו מכבי אש, חברות ביטוח,

הנהלות בניינים, מוסדות חינוך, הנהלת קניון וכדומה. המבקשים אישור על תקינות החשמל בעסק.

בדיקת החשמל מומלצת בבתי מגורים המבצעים שיפוץ הכולל שינוי תשתיות החשמל ובבתים משותפים, כדי להבטיח את בטיחות הדיירים במתקן הציבורי ולצמצמם את מספר שריפות החשמל הנגרמות מליקויים חשמליים.

 

האישור המונפק מתאים לדרישות כיבוי אש ורישוי עסקים.

ניסיון בבדיקות חשמל : משנת 1978.

 

 

מיהו בודק חשמל:

 

בודק חשמל הוא רישיון הניתן על ידי משרד העבודה למי שעמד בתנאי הקבלה ,ישנם שלוש דרגות של בודק חשמל:


1. בודק חשמל סוג 1. עד 80*3 אמפר.
2. בודק חשמל סוג 2.עד 250*3 אמפר.
3. בודק חשמל סוג 3.ללא הגבלה.

 

אישור המונפק על ידי בודק חשמל ,מתאים לדרישות כיבוי אש,בתנאי שסוג הרישיון תואם לגודל המתקן.


אדם המחזיק ברישיון בודק חשמל יכול להיקרא גם חשמלאי בודק.
 מומלץ לבדוק באתר של משרד העבודה את קיומו של רישיון בודק חשמל לאדם ממנו מקבלים שירות.

 

  
מה כוללת בדיקת חשמל:

 

1. בדיקה חזותית
בדיקה ויזואלית של שלמות מתקן החשמל- תשתית החשמל והחיבורים לציוד החשמלי.

 

2. בדיקת איכות הארקה
רמת הארקה הנדרשת נקבעת על פי גודל חיבור החשמל למתקן הנבדק וגודל חיבורי המשנה בלוח.

ומטרת הבדיקה לוודא שאיכות הארקה הקיימת אכן טובה מספיק.
הבדיקה מתבצעת בעזרת מכשיר "לופ- טסטר LP".

 

3. בדיקת בידוד
בדיקת רמת בידוד המוליכים במתקן ורמת הבידוד של הציוד החשמלי המותקן והמחובר לרשת החשמל בזמן הבדיקה.

הבדיקה מתבצעת בעזרת מכשיר מגר.

 

4. בדיקת עומס
מדידת הזרם הנצרך בפועל במתקן החשמל על מנת לוודא התאמה בין תשתית החשמל לבין הזרם העובר בה בפועל.

בדיקה מתבצעת בעזרת צבת אמפרמטר.

 

5. בדיקת לוחות החשמל
בדיקת תקינות לוח החשמל והתאמתו לזרם העובר דרכו . בדיקה הרלוונטית בעיקר ללוחות חשמל ישנים יחסית

או שעברו שינויים.

bottom of page